Γεννήτρια PowerFriend στη Φινλανδία

September 6, 2021
τελευταία εταιρεία περί Γεννήτρια PowerFriend στη Φινλανδία

 

Ανατροφοδότηση πελάτη της γεννήτριας PowerFriend:

 

Πολύ συμπαθητική γεννήτρια. Ο θόρυβος είναι χαμηλός. Αγαθό εργασίας. Και συμπαθώ το δροσισμένο αέρας Deutz πολύ. Καλή ποιότητα! Θα αγοράσω περισσότερων από σας.

 

Τύπος: Σιωπηλός τύπος

Μηχανή: Δροσισμένο αέρας Deutz

 

Φωτογραφίες από τον πελάτη στη Φινλανδία: